QC

Ashine har alltid forpliktet seg til å levere produkter av høy kvalitet til sine kunder, og kvalitetskontroll spiller en vesentlig rolle for å nå målet.
Kvalitetskontrollen går fra produksjonsprosessen til ikke-produksjonsprosessen for hvert verktøy.

For å sikre stabil og konsistent produktkvalitet har Ashine satt strenge standarder for kvalitetskontroll. Kvalitetskontroll er en integrert del av produksjonen, og fremmer kvalitetskonsistens mellom produkter og produkter og konsistensen mellom Ashine og kundene. Høy kvalitet er garantien fordi hver produktprosess består kvalitetskontroll under alle aspekter av produksjonen.